logo hrajisi.cz

Půjčovna párty vybavení

na svatby, narozeniny, firemní akce nebo jen tak pro radost na vaši zahradu.

skákací hrad

SKÁKACÍ HRADY

pivní set

DALŠÍ VYBAVENÍ

NABÍDKA SKÁKACÍCH HRADŮ

Chystáte rodinnou oslavu, svatbu, narozeniny nebo jen potřebujete zabavit své děti? Skákací hrady jsou skvělým doplňkem na Vaši párty!

Nabízíme skákací hrady pro soukromé i komerční a firemní akce – oslavy, poutě, městské slavnosti aj.

skákací hrad vesmír

HRAD LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

PROFI SKÁKACÍ HRAD Určeno pro komerční akce měst, obcí, firem – dětské dny apod.

 • Rozměry hradu 6,2x5x4m
 • Hmotnost hradu 155kg 
 • Určeno pro cca 10 dětí (45kg)

Ceník půjčovného

Po-Čt:       3900,- /den

Pá-Ne*:    4900,- /den 

* Cena platí při jednodenním pronájmu o víkendu nebo ve státní svátek

TOP CENA 5200,- / VÍKEND

Vratná kauce: 3000,-

 

REZERVOVAT

Načítá se kalendář...
- Dostupné
 
- Rezervováno
 
- Čekající

Jméno*:

Příjmení*:

Email*:

Ulice a ČP*:

Město*:

Telefon*:

Poznámka:

captcha

skákací hrad - Rytíř

RYTÍŘSKÝ HRAD

PROFI SKÁKACÍ HRAD Určeno pro komerční akce měst, obcí, firem – dětské dny apod.

 • Rozměry hradu 6x6x4m
 • Hmotnost hradu 200kg 
 • Určeno pro 10-12 dětí (45kg)

Ceník půjčovného

Po-Čt:             3900,- /den

Pá-Ne*:          4900,- /den 

* Cena platí při jednodenním pronájmu o víkendu nebo ve státní svátek

TOP CENA 5200,- / VÍKEND

Vratná kauce: 3000,-

 

REZERVOVAT

Načítá se kalendář...
- Dostupné
 
- Rezervováno
 
- Čekající

Jméno*:

Příjmení*:

Email*:

Ulice a ČP*:

Město*:

Telefon*:

Poznámka:

captcha

Skákací hrad medvídek PŮ

mEDVÍDEK PÚ

PROFI SKÁKACÍ HRAD Určeno pro komerční akce měst, obcí, firem – dětské dny apod.

 • Rozměry hradu 4,2×5,0×3,5m
 • Hmotnost hradu 110kg
 •  Určeno pro 5-6 dětí (45kg)

Ceník půjčovného

Po-Čt:             1900,- /den

Pá-Ne*:          2900,- /den 

* Cena platí při jednodenním pronájmu o víkendu nebo ve státní svátek

TOP CENA 3300,- / VÍKEND

Vratná kauce: 3000,-

 

REZERVOVAT

Načítá se kalendář...
- Dostupné
 
- Rezervováno
 
- Čekající

Jméno*:

Příjmení*:

Email*:

Ulice a ČP*:

Město*:

Telefon*:

Poznámka:

captcha

Výpůjční doba hradů

 

Vyzvednutí
Vrácení
1 den
do 10:00
do 19:00
víkend
pátek do 19:00
neděle do 19:00

Není-li po předchozí domluvě dohodnuto jinak!

Kdy a kde vyzvednout?

PROVOZOVNA CHRUDIM

RUBEŠOVA 453

Po-Pá

8:00 – 15:30

 SKLAD ŠKROVÁD

ŠKROVÁD 112, Slatiňany

Po-Pá

17:00 – 19:00

So-Ne

8:00 – 19:00

 

VŠECHNY HRADY MÁME USKLADNĚNY NA ADRESE ŠKROVÁD, PROTO PŘI REZERVACI UVÁDĚJTE DO POZNÁMKY MÍSTO VYZVEDNUTÍ, ABY BYLY HRADY PŘEDEM PŘIPRAVENY NA PROVOZOVNĚ V CHRUDIMI – ŘIĎTE SE PROSÍM VÝPŮJČNÍMI ČASY JEDNOTLIVÝCH VÝDEJNÍCH MÍST.

HRADY NA VÍKEND JE MOŽNÉ VRACET POUZE VE ŠKROVÁDU, NENÍ-LI PŘI PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ DOHODNUTO JINAK!!!

Důležité informace

1) Před příjezdem nás vždy v předstihnu informujte o přibližném času vyzvednutí a vrácení hradu – telefonicky/sms na čísle 777 781 152

Pozn.: Provozní doba je orientační a nemusí zde být přítomna obsluha na daném výdejním místě!!!

2) V případě, že budeme zajišťovat jinou akci, budeme Vás v předstihu kontaktovat a domluvíme s Vámi individuální časy a termíny vyzvednutí/vrácení.

Pozn.: Vzhledem k našim dalším aktivitám – cateringy, svatby, apod., kdy budeme mimo firmu, Vám bude nabídnuto např. vyzvednutí den před termínem výpůčky, nebo navrácení den po výpůjčce.

Děkujeme za pochopení.

Provozní a obchodní podmínky

1) Smlouva o pronájmu je uzavřena při předání předmětu pronájmu.
2) Nájemce předloží pronajímateli jeden doklad totožnosti, na základě kterého se vyplní údaje do smlouvy o pronájmu.
3) Pronajímatel i nájemce si ve smlouvě odsouhlasí jednotlivé předměty pronájmu a stanoví přesný způsob, datum a čas vrácení předmětů nájmu a cenu za pronájem.
4) Stanovená cena za pronájem předmětu nájmu jsou splatné při převzetí atrakce nájemcem v hotovosti pronajímateli nebo jím zmocněné osobě.
5) Cena za pronájem je stanovena aktuální denní sazbou nebo víkendovou sazbou. V případě delšího pronájmu skákacího hradu se cena stanoví individuálně.
6) V případě pronájmu na 1 DEN s osobním odběrem jsou stanoveny časy pro vyzvednutí předmětu nájmu v den pronájmu nejpozději do 9:30 a pro vrácení tentýž den nejdéle do 19:30 hodin.
7) V případě pronájmu atrakce na VÍKEND s osobním odběrem jsou stanoveny časy pro vyzvednutí předmětu nájmu v pátek nejdéle do 19:30 a vrácení v neděli nejdéle do 19:00 hodin, není-li předem dohodnuto jinak. 
8) V případě nevrácení předmětu nájmu v dohodnutém čase bude účtováno nájemné za další den pronájmu dle ceníku a uzavřené smlouvy.
9) Pronajímatel seznámí nájemce se způsobem používání předmětu nájmu a zároveň mu předá ke každému předmětu nájmu návod k obsluze a bezpečnostní pravidla pro užití skákacího hradu.
10) Nájemce odpovídá za stav a vhodnost terénu pro použití předmětu nájmu, v případě skákacích atrakcí je to rovná čistá plocha velikosti dle zvolené atrakce se stálým přívodem el. energie.
11) Nájemce nesmí, bez souhlasu pronajímatele, využívat předmět nájmu ke komerčním účelům, ani jej poskytnout třetí osobě.
12) V případě poškození předmětu nájmu požadujeme náhradu škody. Škoda je vyčíslena při fyzické prohlídce a to do max. výše 5.000,- Kč

Více informací také na 777 781 152 nebo na info@hrajisi.cz

Pravidla pro provoz hradů

PRAVIDLA PROVOZU NAFUKOVACÍCH ATRAKCÍ

1. Trvalý dohled nad skákacím hradem.
2. Užívání skákacího hradu bylo řízeno dohledem a bylo prováděno bezpečným způsobem (neneseme odpovědnost za případná zranění způsobená nedovoleným užíváním)
3. Maximální hmotnost uživatele dle parametrů hradu.
4. Omezení na maximální počet uživatelů, kteří mohou být v zařízení současně podle počtu daného konstrukcí.
5. Dohled alespoň 1 obsluhující osoby.
6. Na atrakci je zakázáno vstupovat v obuvi, s brýlemi a tvrdými, ostrými nebo jinak nebezpečnými předměty.
7. Zákaz konzumace a manipulace s jídlem a nápoji.
8. Vstup do atrakce musí být vždy volný!!!
9. Zákaz skákání do ochranných stěn a sítí, deformace částí hradu (věže, …).
10. Z důvodu bezpečnosti jsou zakázány kotrmelce, narážení do ostatních uživatelů a jiné nepřiměřené hry, které mohou způsobit zranění samotného uživatele i uživatelů ostatních.
11. Dohlížející osoba neustále sleduje provoz uvnitř i v blízkém okolí atrakce a používá různých výstražných znamení k upozornění na nesprávné užívání hradu. Dohlížející osoba má právo v případě opakované výzvy uživatele vyloučit ze skákacího hradu.
12. Nutno oddělovat větší a menší děti z důvodu bezpečnosti.
13. Dodržet volný prostor v okolí atrakce – v tomto prostoru se nesmí vyskytovat lavičky, stoly, židle a podobné pevné předměty.

POSTUP V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBO NEHODY:
1. Při náhlé změně povětrnostních podmínek je nutné, aby všichni uživatelé opustili atrakci (5-8m/s). Vypnout nafukovací zařízení vytažením ze zásuvky a odpojení kompresoru od přívodu el. energie. Hrozí převrácení nafukovacího zařízení

2. V případě, že se povětrnostní podmínky ustálili a přestalo pršet, je nutné nechat atrakci nejdříve vysušit a poté je možno ji zase uvést do provozu. 

3. V případě nehody některého z uživatelů, je třeba zajistit volnou cestu ven z nafukovacího zařízení zraněnému uživateli. Vyhledat rodiče popř.zákonného zástupce. Pokud se ani jedna z těchto osob v okolí nevyskytují, vyhledat pořadatele popř. lékařskou pomoc. 4. Pokud dojde k přerušení dodávky elektrické energie např. z důvodu vypadení pojistek, je nutné vyzvat všechny uživatele, aby opustili nafukovací zařízení.

DOHLED
1. Nafukovací zařízení se nesmí používat bez dohledu.

2. Pokud je nafukovací zařízení bez obsluhy, musí být vyfouknuté a zdroj energie musí být odpojen.

3. Provozovatel musí stanovit počet a vhodnost dohlížejících osob nutných k bezpečné obsluze nafukovacího zařízení s ohledem na maximální počet uživatelů, věk uživatelů, prostředí, ve kterém se nafukovací zařízení bude používat a na informace poskytnuté výrobcem nebo dodavatelem. Dohlížejícími osobami jsou min. jedna obsluhující osoba. Dohlížející osoby musí být snadno rozpoznatelné a starší 18 let.

BĚŽNÁ KONTROLA
1. Poučená osoba musí provádět běžnou kontrolu vždy před skutečným použitím, jakmile je zařízení připraveno k použití, tak i trvale během jeho používání. V případě zjištění vady, je nutné tuto skutečnost co nejdříve nahlásit pronajímateli! 

2. Před skutečným použitím se musí kontrolovat zda:
• Stanoviště je vhodné k postavení atrakce – místo, apod.
• V textilii nebo ve švech nejsou žádné závažné otvory nebo trhliny.
• Na zařízení se nevyskytují přístupné elektrické součásti a na kabelech nejsou místa opotřebení.
• Nejsou poškozené zásuvky, objímky, vypínače atd.
• Veřejnost nesmí zařízení používat, dokud nejsou závady identifikované při běžné kontrole odstraněny. 

3. Během provozu se musí kontrolovat zda:
• Všechna ukotvení jsou bezpečně upevněná a na svém místě.
• Příslušenství je na místě (např. koberec na obuv).
• Vnitřní tlak vzduchu je dostatečný k tomu, aby vytvořil pevnou a bezpečnou oporu pro nohy.
• Připojovací hadice a kompresor jsou navzájem pevně spojeny.
• Kompresor je bezpečně umístěn a jeho ochranná mříž je neporušená.

Další vybavení k pronájmu

Výčepní zařízení - jednokohoutové

 • Výkon chlazení cca 40-60 PIV za hodinu
 • Zařízení je připraveneno a sanitováno před dalších provozem
 • Před zapůjčení namontujeme bajonet nebo žehličku (dle požadavků)

Cena na den: 200,-

Cena na víkend: 300,-

Vratná kauce 2000,-

REZERVOVAT

Termín rezervací na dotaz:

obchod@dapradirect.cz

nebo na 777781152

Pivní set

 • obsah balení: 1x stůl, 2x lavice
 • Délka 220cm
 • K dispozici celkem 5 setů
 • set = 6-8 lidí 

Cena na den: 120,-

Cena na víkend: 150,-

Vratná kauce 300,- /ks

REZERVOVAT

Termín rezervací na dotaz:

obchod@dapradirect.cz

nebo na 777781152

Půjčovna vybavení

Kdy a kde vyzvednout a pravidla výpůjčky se řídí stejnými pravidly jako u skákacích hradů – viz. výše.

O nás

Půjčovna a pronájem ZÁBAVY pro každého!

Půjčovna HRAJIsi.cz je obchodní značkou reklamní a eventové agentury DAPRA DIRECT s.r.o..

Našim zákazníkům nabízíme kompletní služby v pořádání jejich akcí a samozřejmě nesmíme zapomenout ani na ty nejmenší.  Naše  agentura vlastní několik nafukovacích atrakcí, které pobaví nejen děti. 

Dále nabízíme pronájem párty vybavení – stany, ozvučení a další. 

Troufáme si říci, že jsme v tomto směru profesionálové. Ke každé akci přistupujeme s maximální odpovědností a dle vašich představ připravíme celou akci na míru. 

Těšíme se! 

Za DAPRA DIRECT s.r.o.

– Ing. David Prachař